Adera la ANAT

5 motive pentru a deveni parte a echipei ANAT

ANAT- fondata in 2002. Uniunea de persoane juridice de utilitate publică ”Asociația Națională a Agenților de Turism din Moldova” este constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor juridice asociate.

 • Vei face parte din cea mai instarita Asociație de turism! Alaturi vei avea o comunitate profesională, membrii consiliului de administrație și liderii din domeniul! Vei stabili și menține contacte cu colegii din cadrul Asociației ANAT.
 • Vei participa și sprijine o platformă de comunicare, interacțiune și cooperare între persoanele juridice din țara implicate în activitatea de turism.
 • Vei fi informat permanent despre evenimentele principale ale industriei turismului din Moldova și din străinătate. Vei avea posibilitatea sa inițiazi, promoveazi și participi la parteneriate între organizatiile guvernamentale, sectorul privat și organizațiile neguvernamentale.
 • Vei participa la grupurile de lucru ale ANAT, vei prezenta propuneri pentru îmbunătățirea proiectelor legislative, vei participa la diferite proiecte și evenimente de profil, asigurarand in asa mod dezvoltărea industriei turismului din RM.
 • ANAT își protejează Membrii, Partenerii și Observatorii, lobeaza interesele Asociației pentru a promova și dezvolta industria turistică din țară impreuna cu tine!

ANAT

Cine poate face parte din echipa noastră?

 • Sunteți o persoană juridică înregistrată
 • Activitățile companiei Dvs. sunt legate activitatea turistică sau au tangenta cu turismul (companii de turism, companii aeriene, companii de transport, birouri de turism, structuri de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, apartamente etc.), restaurante etc.
 • Reputația companiei Dvs. este impecabilă
 • Participați activ la viața Asociațiiei
 • Achitati, in termenii stabiliti, taxă de aderare, si cotizatia anuală in contul Asociației ANAT

TREBUIE SĂ CUNOȘTI DESPRE…

ANAT reprezintă, susține și protejează interesele membrilor săi în interacțiunea cu instituțiile statului, cu autoritățile locale, naționale, internaționale de profil și cu entitățile din mediul privat & mass-media.

ANAT oferă membrilor săi vizibilitate, bună reputație, notorietate și consultanță în utilizarea tacticilor specifice de comunicare și promovare a afacerilor din domeniu turismului.

Membrii ANAT:
• beneficiază de consultanță gratuită în ceea ce privește activitatea lor, poziționarea pe piață a produsului turistic;
• participă la work-shopuri, ședințe de lucru şi seminare organizate de către Uniune;
• beneficiază de proiectele cu finanțare națională și internațională, derulate prin Uniune;
• beneficiază de participare gratuită în standurile acordate Uniunii la târguri și expoziții;
• primesc informări periodice privind târgurile de turism naționale și internaționale, evenimente din turism, schimbările de legislație etc.
Parte din ANAT, în calitate de Membri, Parteneri sau Observatori, pot face persoane juridice din domeniul turismului sau domenii conexe turismului, care cunoscând Statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile sale, înţelegând ca prin propria activitate să contribuie și să sprijine realizarea scopurilor Uniunii.

Cei care doresc să sprijine acțiunile de promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică și să îşi promoveze și propria afacere din turism în același timp, se pot alătura ANAT.

ANAT poate inscrie in echipa sa Membri, Parteneri și Observatori.

 1. Cine sunt Membrii ANAT? Care este marimea taxei de aderare si a cotizatiei anuale?Poate deveni Membru al ANAT orice persoană juridică care își desfășoară activitatea în domeniul turismului sau domenii conexe turismului, care recunoaște Statut ANAT, depune la Președintele ANAT cerere de a deveni membru, achită taxa de aderare, în mărime de 1000 lei și cotizația anuală de Membru, în mărime de 5000 lei și, ulterior, este votată în calitate de Membru al ANAT de către Adunarea Generală. Persoana juridică devine Membru al ANAT din momentul adoptării deciziei cu privire la aderarea sa în calitate de Membru al ANAT.
 2. Care sunt drepturile Membrilor ANAT?Membrii ANAT au următoarele drepturi, inclusiv, fără limitare:
  • să voteze în cadrul Adunărilor Generale ale ANAT pe orice chestiune, în condițiile prevăzute de Statut;
  • să participe la activitatea ANAT;
  • prin intermediul administratorilor săi, să aleagă și să fie aleși în orice funcție în organele de conducere ale ANAT, să fie desemnați în calitate de funcționar al ANAT;
  • să participe la realizarea proiectelor implementate în cadrul ANAT;
  • să facă publică calitatea sa de membru al ANAT;
  • să se retragă/iasă din ANAT.
 3. Ce obligații au Membrii ANAT?Membrii ANAT au următoarele obligații, inclusiv, fără limitare:
  • să respecte prevederile Statutului;
  • să execute hotărârile/deciziile Adunării Generale și ale Președintelui ANAT;
  • să contribuie financiar la proiectele și programele ANAT după cum va fi stabilit de Adunarea Generală și/sau de Președintele ANAT;
  • să participe activ la realizarea scopurilor statutare ale ANAT;
  • să promoveze interesele ANAT și interesele membrilor;
  • să plaseze informația că este Membru al ANAT în publicațiile sale, pe pagina sa web, pe paginile sale de facebook și alte rețele de socializare, în publicitatea sa și în activitățile sale de promovare/marketing;
  • să achite cotizația de Membru în modul corespunzător.
 4. Ce presupune calitatea de Parteneri al ANAT? Care este marimea taxei de aderare si a cotizatiei anuale?Partener al ANAT poate deveni orice întreprindere din domeniul turismului și/sau domenii conexe turismului, care depune cerere pe numele Președintelui ANAT și achită taxa de aderare de Partener și cotizația anuală de Partener, echivalente cu 50% din taxa de aderare pe care o achită un Membru și cotizația anuală de Membru, în decurs de 10 zile din data depunerii cererii. Decizia de admitere a unei întreprinderi în calitate de Partener al ANAT se adoptă de către Președintele ANAT.
 5. De ce drepturi beneficiază Partenerii ANAT?Partenerii ANAT dispun de următoarele drepturi:
  • poate asista la Adunările Generale ale ANAT;
  • cu permisiunea Președintelui Adunării Generale, se poate expune asupra unor chestiuni din ordinea de zi a Adunării Generale;
  • poate participa la proiecte și programe desfășurate de ANAT în calitate de Partener;
  • poate contribui cu mijloace financiare la realizarea de proiecte ale ANAT;
  • poate face publică calitatea sa de Partener al ANAT pe proiectele pe care contribuie cu mijloace financiare;
  • prin administratorul său, poate fi desemnat în calitate de funcționar al ANAT;
  • poate deveni membru al ANAT conform procedurii pentru a deveni membru al ANAT prevăzută de Statut.
 6. Care sunt obligațiile Partenerilor ANAT? Partenerii ANAT au următoarele obligații:
  • să participe ca Partener la activitățile ANAT;
  • să execute prevederile prezentului Statut și legislației aplicabile;
  • să nu cauzeze daune ANAT;
  • să îndeplinească indicațiile Președintelui ANAT în interesele ANAT;
  • să achite taxele de Partener în mod corespunzător;
  • să plaseze informația că este Partener al ANAT în publicațiile sale, pe pagina sa web, pe paginile sale de facebook și alte rețele sociale, în publicitatea sa și în activitățile sale de promovare/marketing.
 7. Cine sunt Observatorii ANAT? Care este marimea taxei de aderare si a cotizatiei anuale?Observator al ANAT poate deveni orice întreprindere din domeniul turismului și/sau domenii conexe turismului, care depune cerere pe numele Președintelui ANAT și achită taxa de aderare de Observator și cotizația anuală de Observator, echivalente cu 25% din taxa de aderare pe care o achită un Membru și cotizația anuală de Membru, în decurs de 10 zile din data depunerii cererii. Decizia de admitere a unei întreprinderi în calitate de Observator al ANAT se adoptă de către Președintele ANAT.
 8. Ce drepturi au Observatorii ANAT? Observatorii ANAT au următoarele drepturi:
  • cu permisiunea Președintelui Adunării Generale, poate asista la Adunările Generale ale membrilor ANAT;
  • poate participa la proiecte și programe desfășurate de ANAT în calitate de Observator;
  • poate contribui cu mijloace financiare la realizarea de proiecte ale ANAT;
  • poate face publică calitatea sa de Observator al ANAT pe proiectele pe care contribuie cu mijloace financiare;
  • poate deveni membru al ANAT sau Partener al ANAT, conform procedurii pentru a deveni Membru, respectiv conform procedurii pentru a deveni Partener al ANATprevăzute de Statut.
 9. Ce presupun obligațiile de Observator al ANAT? Observatorii ANAT are următoarele obligații:
  • să participe ca Observator la activitățile ANAT;
  • să respecte prevederile Statut și legislației aplicabile;
  • să nu cauzeze daune ANAT;
  • să îndeplinească indicațiile Președintelui ANAT în interesele ANAT;
  • să achite taxele de Observator în mod corespunzător;
  • să plaseze informația că este Observator al ANAT în publicațiile sale, pe pagina sa web, pe paginile sale de facebook și alte rețele sociale,  în publicitatea sa și în activitățile sale de promovare/marketing.

  Stimati Сolegi,

  Uniunea de persoane Juridice ”Asociația Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova” (Uniunea ANAT) va saluta pe pagina oficiala a Uniunii ANAT!

  Suntem o Uniune fondata din anul 2002, non-profit, neguvernamentală, ce reunește persoane juridice din domeniul turistic.

  Pe parcursul activitatii sale, Uniunea ANAT, sustine deszvoltarea industriei turismului din Moldova! Avem o istorie de succes datorita Membrilor, Partenerilor, Observatorilor nostrii, cu care colaboram pentru imbunatatirea sectorului turistic!

  Scopurile Uniunii ANAT, consta in consolidarea jucatorilor din domeniul turistic pe o platforma deschisa si de a apara interesele Membrilor, Partenerilor si a Observatorilor sai. Uniunea ANAT participa activ la constituirea si optimizarea unui cadru legislativ eficient orientat către impulsionarea mediului de afaceri din sector.

  Dezvoltarea infrastructurii turistice in R. Moldova, dezvoltarea turismului receptor si a celui emitator sunt cateva dintre obiectivele princilpale ale Uniunii ANAT.

  Uniunea ANAT este cea mai cunoscuta Asociatie din domeniul turistic pe teritoriul R. Moldova a carei numar de Membrii,Parteneri si Observatori este in crestere de la an la an.

  Asociația încurajeaza antreprenorii sa faca parte din Uniune!

  Vino in echipa ANAT, devino Membru activ, Partener sau Observator si impreuna vom forma o echipa mai profesionista si mai de succes!

  Va asteptam cu drag!

  Anna Colta

  Presedinte a Uniunii ANAT